خانه اخبار استانی لایروبی و زهکشی رودخانه حله به بهره برداری رسید