خانه اخبار ویژه لوله نفتی که قرار بود رئیس‌جمهور افتتاح کند