خانه اخبار مهم ماجرای سیلندرهای گاز 355 هزارتومانی در بوشهر!/ صمت: قیمت 30 هزارتومان است