خانه اخبار ویژه مامور مهار رونالدو در پرسپولیس مشخص شد