خانه اخبار ویژه ماکرون: حمله زمینی گسترده اسرائیل به غزه اشتباه است