خانه اخبار ویژه مبلغ قرارداد مهاجم سوئدی با پرسپولیس چقدر است؟