خانه اخبار ویژه مجیدی با درخشش قائدی در یک قدمی فینال امارات