خانه دسته‌بندی نشده محدودیت‌های «نگاه کن، اما دست نزن» از بین رفت