خانه اخبار ویژه محسن هاشمی: بخشی از مردم رای سفید دادند چون به آن‌ها گفته شد اگر رأی ندهید مسلمان نیستید