خانه اخبار ویژه محل قرارگیری مجسمه شهید سلیمانی از بی‌درایتی بود+عکس