خانه اخبار ویژه محمدرضا تاجیک: مسئولان؛ کتاب بخوانید و آنچه را زیر پوست شهر می‌گذرد ببینید