خانه اخبار ویژه محمد خاتمی: ۶٠٪ مردم در انتخابات شرکت نکردند که بی‌سابقه است