خانه اخبار ویژه محمد مهاجری: وسط این همه تبلیغات و دعوای انتخابات دنبال برنده می‌گردید؟