خانه اخبار استانی مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران: بومیان خارگ در اولویت اشتغال هستند