خانه اخبار استانی مدیرکل آموزش و پرورش: ۱۸ همایش رأی‌اولی‌ها در استان برگزار می‌شود