خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: فضای برگزاری کنسرت ها در بوشهر مهیاست/ سوتفاهم رفع شد