خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: ۲۰ میلیارد تسهیلات به هنرمندان پرداخت شد