خانه اخبار استانی مدیرکل تبلیغات اسلامی: روابط عمومی‌ها نقش مهمی در طرح قرآنی «مسطورا» دارند