خانه اخبار استانی مدیرکل میراث فرهنگی: ۶۰ هزار تخت اقامتی در بوشهر ایجاد شد