خانه اخبار استانی مدیرکل ورزش و جوانان:۷۰ درصد تعهدات وام ازدواج جوانان بوشهر پرداخت شد