خانه اخبار استانی «مردمی شو» در حال برگزاریست + عکس