خانه اخبار استانی مرکز مشاوره شرکت پایانه‌های نفتی ایران در خارگ افتتاح شد