خانه اخبار ویژه مسعود پزشکیان در آخرین مناظره: دروغ نخواهم گفت/ رئیس جمهوری پاسخگو خواهم بود