خانه اخبار استانی مسیر جنوب استان بوشهر به فارس ۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود