خانه اخبار استانی آبفا: مشکل کیفیت آب شرب تنگ ارم دشتستان برطرف شد