خانه اخبار ویژه مصرف این قرص‌ها خطر لخته شدن خون را افزایش می‌دهد