خانه اخبار استانی معاون استاندار: اختلال در عرضه کپسول گاز پذیرفتنی نیست