خانه اخبار استانی معاون استاندار: رسانه‌های بوشهر برای ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند