خانه اخبار استانی معاون استاندار: فعالیت ۵۰ هزار کارگر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوشهر