خانه اخبار استانی معاون استاندار: لنج‌ها و قایق‌های تفریحی الزامات را رعایت کنند