خانه اخبار استانی معاون استاندار: نظرسنجی‌ها حکایت از برگزاری انتخاباتی پرشور دارد