خانه اخبار استانی معاون استاندار: ۱۷۰ واحد تولیدی راکد بوشهر به چرخه تولید بازگشتند