خانه اخبار استانی معاون استاندار: ۷۵۰ شغل جدید با احیاء واحد‌های صنعتی بوشهر ایجاد شد