خانه اخبار استانی معاون استاندار: ۸ ناحیه جدید صنعتی در روستا‌های بوشهر راه‌اندازی می‌شود