خانه اخبار ویژه منصور حقیقت‌پور: دوستان ما را در کل کشور قلع و قمع کردند