خانه اخبار ویژه مهاجری: قالیباف قطعا با دخالت‌های بیرونی رئیس می‌شود