خانه اخبار ویژه مهاجم خارجی در آستانه خروج از لیست پرسپولیس