خانه اخبار استانی تصاویر/ موزه تاریخ پزشکی خلیج‌فارس بوشهر