خانه اخبار استانی موفقیت دو میدانی کار بوشهری در مسابقات کارگران کشور + عکس