خانه اخبار ویژه میرسلیم: مشارکت در انتخابات پیش‌رو قطعاً بیش از ۶۰ درصد خواهد بود