خانه اخبار ویژه عکس/ نامزدهای ریاست جمهوری در اولین مناظره درباره “تحریم” چه گفتند؟