خانه اخبار ویژه نامه امیرعبداللهیان به دبیرکل سازمان شانگهای درباره اوضاع غزه