خانه اخبار استانی نامور: رکورد بازدید از نمایشگاه بین‌المللی بوشهر شکسته شد