خانه اخبار استانی نجات بانوی گردشگر در کوه‌های نمک دیّر