خانه اخبار چرخان نسخه تبلیغاتی قالیباف درباره اتباع افغان