خانه اخبار استانی نصب تابلو‌های اطلاعاتی جدید در راه‌های بوشهر