خانه اخبار ویژه نقش جالب یک بازیکن در موفقیت‌های پرسپولیسِ اوسمار