خانه اخبار مهم نماینده دشتستان قبل از انتخابات: نفت را به استان پاسخگو کردیم/ نماینده دشتستان بعد از انتخابات: نفت به بوشهر پاسخگو نیست + عکس