خانه اخبار استانی نماینده دشتی و تنگستان: از کلنگ‌زنی پروژه‌های فاقد اعتبار جلوگیری شود