خانه اخبار ویژه نماینده مجلس: اولین مناظره کاندیدا‌های انتخابات منطقی بود